27 mars 2011

Jämtin bjuder in LO, TCO och SACO


Carin Jämtin höll sitt installationstal som Socialdemokraternas partisekreterare idag. Hon betonade i sitt tal "att Sverige har bara ett parti som står på löntagarnas sida". För att understryka att den fackliga samverkan säger hon
”Det finns de som kallar LO för ett särintresse. Jag menar att LO har en särställning. Vi är två grenar på samma träd. Därför ska den facklig-politiska samverkan utvecklas - inte avvecklas. Jag ser med stort intresse fram emot den utredning som Ylva Thörn gör över hur den fackligpolitiska samverkan ska utvecklas.”

Hon passade på då att bjuda in de fackliga organisation för "att diskutera hur vi på ett kontinuerligt och strukturerat sätt kan få ta del av deras idéer om hur fler jobb kan skapas och arbetslivet utvecklas."

Vidare läsning: