15 februari 2011

FAS3 säger emot sig självt när det gäller utbildning.

Här kommer 4:e och sista delen i serien om Socialdemokraternas FAS3 rapport. 
Här finns Del 1, Del 2 och Del 3.
Den här delen handlar om utbildningsnivåer på FAS3 deltagare.

”En av tre är idag långtidsarbetslösa. I stället för utbildning som leder till jobb, hänvisas långtidsarbetslösa till passivitet i den så kallade jobb och utvecklingsgarantin. En stor del av dem som hamnar där, får varken jobb eller utveckling, utan hänvisas till att vänta medan dagarna tickar i väg och de rutschar ut i FAS3 där de, i många fall, tvingas jobba gratis. Omkring 25 000 personer befinner sig nu i FAS3.

I rapporten finns statistik på vilken form av lägsta utbildning FAS3 deltagare har.
Kolumn 1 Förgymnasial utbildning mindre än 9 år
Kolumn 2 Förgymnasial utbildning 9 år alternativ 10 år som gäller för särskolan
Kolumn 3 Gymnasial utbildning
Kolumn 4 Eftergymnasial utbildning mindre än 2 år
Kolumn 5 Eftergymnasial utbildning mer än 2 år
Källa: Arbetsförmedlingens statistikenhet (2011)
”Totalt har 14 100 (32 %) av deltagarna högst förgymnasial utbildning.
Vidare har 20 500 (46 %) högst gymnasial utbildning och 9 900 (22 %)
Eftergymnasial utbildning. Som en jämförelse kan nämna att bland hela befolkningen i ålderskategorin 20-62 år har 14 procent förgymnasial utbildning,
48 procent gymnasial utbildning och 36 eftergymnasial utbildning.
Bland deltagarna i fas 3 finns en överrepresentation av personer med förgymnasial utbildning och en underrepresentation av personer med eftergymnasial utbildning jämfört med befolkningen i stort.”


Av denna tabell kan man dra slutsatsen att det borde satsas på just utbildning i FAS3 och inte som nu, hindra detta, de grupper som ligger i kolumn 3,4 och 5 kanske i många fall har gamla utbildningar som inte är gångbara idag. I denna grupp ligger många 40+ som haft långa anställningar men som nu är arbetslösa. När man hamnat i FAS3 stängs möjligheten för utbildning om man inte väljer att hoppa av FAS3 och söka CSN lån. Denna möjlighet är starkt begränsad ju äldre deltagaren är.
Arbetsförmedlingens information om alla steg i Fas 1,2,3

Men så är inte fallet. Arbetsförmedlingens veckostatistik för vecka 6 visar att av alla 185 699 sökande i program med aktivitetsstöd. Alltså inte bara FAS 3. Så är det endast 5 216 som deltar i en arbetsmarknadsutbildning och drygt 11 000 som utför någon sorts praktik. Medan det alltså är drygt 25 000 personer som har hamnat i FAS 3. 


Som en liten jämförelse så har över 600 personer skickats på en utbildning om tre dagar för just FAS 3-anordnare. Det är Kompetenta Anordnare– ett kompetensutvecklingsprojekt för anordnare av sysselsättning inom sociala ekonomin, huvudsakligen tredje fasen av jobb- och utvecklingsgarantin.

På deras hemsida är det här ett av tipsen

Har ni möjlighet, anställ fler än en person, så att det skapas arbetsgemenskap.

Det är säkert bra att anordnarna får lära sig handleda personer satta i FAS 3. Men kan det inte vara idé att erbjuda utbildning till de långtidsarbetslösa i första hand? Sen är väl ett av problemen med citatet också att det inte är någon anställning. I en anställning ingår t ex lön.

Yvonne (Vonna) Lindström
MediaCreeper