5 februari 2011

Alliansens dubbla misslyckanden

På ett seminarium i onsdag sade Anders Borg att minimilönerna i Sverige var för höga inom handels sektorn. Han ansåg att det stora problemet för att vi har hög ungdomsarbetslösheten berodde på för höga minimilöner.

Alliansen har från dag 1 haft målet att sänka minimilönerena. Det första attacken var mot A-kassan. Man höjde A-kasse avgiften. Anledningen till det var att arbetsmarknadens parter skulle ta ansvar för sina löneförhandlingarna. Man hotade med att om löneökning blev för hög så skulle arbetslöshet öka och i sin tur A-kasse avgift höjas. När det inte hjälpte så ger sig Anders Borg desperat in i avtalsförhandlingarna. Lars-Anders Häggström Förbundsordförnade för Handels säger i ett pressmeddelande:

"-Regeringen försöker dölja sin egen misslyckade arbetsmarknadspolitik genom att skylla på lågavlönade kvinnor. Det är ett flagrant inspel i avtalsrörelsen och där har politiken inget att göra. Det är parternas sak, säger han..."


Konsekvenserna av Alliansens politik är att en tredje del saknar A-kassan idag efter höjningen. Bland de som är arbetslösa är det endast en tredje del som har A-kassa. Att skylla ungdomsarbetslösheten på att vi har för höga minimilöner är som att skylla på att de högsta lönerna är för höga. Allisens dubbla misslyckande att försöka att sänka minimilöner är ett faktum.

Höger politik går ut på en sak, att sänka lönerna för de som har det sämst.

Daniel Harc


Pressmeddelande från Handels hämtas här

Se finansminister Anders Borgs kommentar på seminariet (regeringens webbutsändning, uttalandet kommer 8.30 minuter in i inledningen):
http://www.regeringen.se/sb/d/14388/a/160159
MediaCreeper