4 december 2010

Ett mycket sällsynt undantag - om Politik och S framtid.

Det här är en blogg som obönhörligen fokuserar på fackliga frågor!
De närmaste 24 timmarna (minus sömn de närmsta 6 h) kommer jag dock rapportera
om facklig verksamhet på, vad många säkert kommer tycka, ett högst indirekt sätt.

Jag kommer vara med och lyssna (och skriva) på Socialdemokraternas valanalys och framtidsdiskussion.
Men viktigare än så, om ca 8 timmar. 11.00 i morgon Lördag den 4 december genomförs Socialdemokraternas förtroenderåd. 120 ombud från hela Sverige samlas för att besluta om valberedning till extrakongressen samt presentation av valanalysen från kriskommissionen.

Vad är förtroenderådet? Det är 120 ombud från hela Sverige som samlas för att besluta om vilka som ska vara med i sagda valberedning. Valberedningen har ett digert arbete fram till extrakongressen. Den valberedning som utses ska lägga öronen mot järnvägsspåret. Det vill säga (förhoppningsvis) lyssna av hela den socialdemokratiska rörelsen och komma fram till vilka det är som ska leda Sverige in i framtiden. Blir det bara partiledaren som ska väljas eller kommer flera av dem i det gamla gardet ta sitt ansvar och storsint och ödmjukt ställa sina platser till förfogande och lita på att de gjort sig förtjänta av förtroende...

Men vad gör då Förtroenderådet?

Vad gör då detta Råd med sitt förtroende? Det beskriver Röda berget bäst:

Stadgarna säger:

§ 6 Förtroenderåd
Moment 1
Förtroenderådet ska vara partistyrelsens samrådsorgan.
Partistyrelsen beslutar inför varje sammanträde om dagordning och arbetsordning för
sammanträdet.

Moment 2
Förtroenderådet sammanträder minst en gång om året, samt i övrigt på kallelse av partistyrelsen.

Moment 3
Kallelse till förtroenderådet ska utfärdas av partistyrelsen senast två veckor före sammanträdet.

Moment 4
Förtroenderådet består av 120 ombud fördelade på partidistrikt enligt samma fördelningsprincip
som gäller för ordinarie kongress.
Ombud och ersättare till förtroenderådet väljs av distriktskongressen året efter ordinarie
partikongress för en tid om fyra år.

Moment 5

Verkställande utskottets och partistyrelsens ledamöter samt suppleanter i verkställande
utskottet ska kallas till förtroenderådets sammanträden och har yttrande- och förslagsrätt.


Men orolig ska man absolut vara. För enögd traditionalism finns. Likaså hämmande maktkamp och gamla konflikter Det är bland annat det jag tror man måste kämpa med och mot om man som jag vill se socialdemokratin och Sverige ta en mer jämlik och solidarisk riktning... där tågen har resurser att gå i tid även om det snöar.
För jag är övertygad om att den progressiva rörelsen har bättre idéer för hela Sverige än vad den borgerliga marknadsförblindade Alliansen har.

Men då måste vi också våga ta ledningen! Då måste vi också sticka ut hakan och lägga fram de radikala lösningarna som inte bara låtsas ge folkflertalet valfrihet på kort sikt. Utan som faktiskt sätter människor fria på riktigt. Så att alla kan få känna av kicken att fullt ut få utnyttja sin potential till både sin egen och samhällets gagn. Att vara solidarisk är inte mesigt. Det är häftigt just därför att det är både altruistiskt och egoistiskt i samklang med varandra.

Så här ser programmet ut:

Preliminärt program för dagen

  • 11:00 Förtroenderådets öppnande
  • 11:10 Partiordförande Mona Sahlin har ordet
  • 11:45 Partisekreterare Ibrahim Baylan har ordet
  • 12:00 Lunch
  • 12:45 Ardalan Shekarabi och Anna Johansson inleder diskussion om kriskommissionens arbete. Därefter följer Morgan Johansson, Johan Persson och Kajsa Borgnäs.
  • ca. 16:00 avslutning

Andra nätrötter bloggar också om detta
- Partistaten om att - Det räcker inte Morgan - Analysen är för grund och för kort tid tillbaka.
- Alexandra Einerstam som på HBT-Sossen är helt lyrisk över en avgången men genial(?)moderat.
- Peter Johansson om "mycket skatt".
- Martin Moberg om förenkling.
- Meeri Wasberg om förnyelsens innehåll i lucka tre.
- Rasmus Lenefors om politikens pusselbitar.
- Peter Högberg om valanalyser.
- Ola om ett lustigt parti.
- Staffan Lindström om att tala väsentligheter.
- Kent Persson om valanalyser.
- Fredric Kjellberg om socialdemokratisk krisdebatt.

Gammelmedia: DN, SvD, AB, Ex.
MediaCreeper