10 april 2012

VD för bemanningsföretagen manar till strejkbryteri mot Handels varsel


Handels varslar om strejk den 13 april. Den omfattar 65 arbetsplatser. Men det råder delade meningar om inhyrda berörs av varslet eller inte.
Det finns dock en paragraf i bemanningsavtalet som lyder:
”Arbetstagaren får inte utföra arbete hos beställaren som är föremål för fackliga stridsåtgärder.”
Bemanningsföretagens VD Henrik Bäckström vill dock visa framfötterna igen.
– I och med att inget bemanningsföretag är varslat om stridsåtgärd så fortsätter vi att jobba på ingångna avtal, säger Henrik Bäckström.
Det här är naturligtvis struntprat och det vet Bäckström. Det är nämligen så att det är arbetsuppgifterna som är satta i blockad, inte de som utför arbetsuppgifterna.

Troligen så skäller Bäckström mer än han biter, men skulle inhyrda mot förmodan tas in så är det strejkbryteri vilket skulle resultera i utvidgade stridsåtgärder.

Ica (som riskerar att drabbas hårdast av konflikten) är dock inte lika respektlösa mot den svenska modellens funktionssätt. De har meddelat att de inte kommer ta in några inhyrda under eventuell konflikt.

FAKTA:
Handels har varslat om total arbetsnedläggelse och förklarat allt arbete i blockad vid 31 lager och 34 butiker. Sammanlagt 5600 anställda omfattas.
Bland annat är ICA:s 5 centrallager uttagna.

Några andra exempel på när Bemanningsföretagens VD visat framfötterna.
Till exempel har de haft namntävlingen Vi kallar oss som inte gick helt enligt planerna. De har också försökt ge sitt eget pris till Vänsterpartiets arbetsmarknadspolitiske talesperson Josefin Brink, vilket hon avböjde med en fin liten film som svar.

REKOMMENDERAS
Arbetets Marknad - Konflikt eller konkurrenskraft och rättvisa