26 augusti 2011

Butiksarbetare får nöja sig med 20 tim/v


När Lidl söker ny personal så är alla kollektivtjänster deltid. Handels är mycket kritiska till att alla tjänster som inte är arbetledningstjänster är på deltid:
Bara tre av tjänsterna, samtliga arbetsledningstjänster, är på heltid. Övriga 7 är på deltid. 2 tjänster är på 30 timmar och 5 på 20. Även 30 timmar är ovanligt enligt Poul-Erik Jensen från Handels avdelning i Gävle.
Men om man vill ha mer timmar så svarar Handels:
Han berättar att medlemmar som jobbar på Lidl på andra ställen i landet har försökt att få fler timmar men att det är näst intill omöjligt.
Lidl:
Många har gått från deltid till heltid och vidare till andra positioner, exempelvis butikschef.
Så jobbar man på golvet , då ska man överleva på 20 timmar i veckan. Men vad säger Lidl om fackets kritik:
Angående fackets kritik säger Martin Jarstål att Lidls kommunikation med facket är tät och att deras synpunkter är viktiga för kedjan. Men också att,
– Kritiken berör hela branschen och inte bara Lidl.

Vilken tröst! Men att det berör hela branschen har de helt rätt i.
Dags att införa: Rätten till heltid, deltid en möjlighet.