4 maj 2011

Mythos - Borgerliga myndighetschefer, dibarn som ammas av Schlingman?Skillnaden mellan att en politiker som avfärdar motståndarens argument med att det är en myt och inte en ren o skär lögn, är att "(d)en som beskylls för att stödja sig på myter förmodas nämligen själv tro att han talar sanning."

I boken "Myter" från 1983
definieras ordet myter på bland annat detta sätt.

I december 2006, tre månader efter Alliansens valseger, skickar departementet ut en skrivelse på 63 sidor. Den skickas till SKL, LO, Svenskt näringsliv, TCO och flera andra tunga parter. I skrivelsen står det som regeringen vill ska hända om man blir arbetslös i Sverige.
[...]
Regeringen vill inte ha ett långdraget remissförfarande om skrivelsen utan väljer att kalla till ett möte på Rosenbad.
[...]
Det är statssekreterare Eva Uddén Sonnegård som leder mötet. Hon kommer från forskarvärlden och har stor ekonomisk erfarenhet. Hon och Anders Borg har tidigare jobbat ihop på Riksbanken.
[...]
En sak nämner man nästan inte alls på mötet. Och anledningen till det är att det finns inget att berätta. Det som ska bli verklighet för drygt 26 000 personer bara några år senare hade regeringen knappt börjat planera för; den tredje fasen i jobb och utvecklingsgarantin.

Bara tre månader innan de första personerna skulle in i programmet kom en skrivelse från Alliansen om vad som skulle gälla i Fas 3


Andra som fallit för myten
Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström, Alliansens egen kontrollant av Fas 3, Finn Bengtsson (M)

Den andra definitionen kommer sig av den etymologiska betydelsen av det grekiska ordet mythos "med betydelsen ord eller tal, härlett ur verbet "myzo", dia. På den etymologiska nivån kan myter alltså sägas vara det som ett spädbarn förutom mjölk suger i sig från modersbröstet... svensk motsvarighet är amsaga.

När SVT under våren började granska Fas 3 skickade Arbetsförmedlingen ut ett mejl till chefer runt om i landet. I mejlet fanns ett manus cheferna kunde använda om SVT hörde av sig för intervjuer - och mejlet hade en tydlig uppmaning:

"Budskapen vi försöker få ut är: Vi har haft ett långvarigt samarbete med kommun eller annan offentlig anordnare. Det har varit ett bra samarbete. Kommunen har jobbat bra med denna grupp. Detta resonemang motsäger självklart inte att man har goda samarbeten med de privata anordnare. I övrigt med tanke på att vi ska anlägga deltagarnas perspektiv: Vår/min bild är att väldigt många deltagare är nöjda med sin sysselsättningen."

Utåt skulle alltså en positiv bild av Fas 3 förmedlas - en bild som gick på tvärs med Arbetsförmedlingens egna interna rapporter.

Varför går ni ut med ett manus till era chefer om att de ska säga att det har varit bra samarbeten, kommunerna har jobbat bra med denna grupp och att folk är nöjda, samtidigt som ni på bordet har två rapporter som visar att det här fungerar inte?
- Min förhoppning är naturligtvis att vi ska få en öppning när det gäller Fas 3 så vi kan göra en insats så att arbetsgivare också kan anställa, säger Angeles Bermudez Svankvist, generaldirektör på Arbetsförmedlingen.
Så, vad vi alltså utifrån det här har, är att den Moderatledda alliansregeringen tror på sina egna myter, det gör eventuellt även ditsatta borgerliga myndighetschefer. Men skulle en del av cheferna, hemska tanke, inte gå på myten om Fas 3:s förträfflighet så visar det sig alltså nu att de matats någonstans uppifrån med talmanus som ska ge sken av en markant annan (harmonisk) bild än vad deras egna interna rapporter, andras rapporter samt en mängd exempel i media, säger.

Sebastians tankar - Är det dags för ett upprop mof fas3 nu Hillevi Engström?
Martin Moberg om det arbets(m)arknadspolitiska helvete fas3 faktiskt innebär.
Ann-Sofie Wågström om att kejsarens nya kläder virkas utan garn i Fas 3, Alliansfritt Sverige om att Fas 3 är exempelvis att lära sig virka utan garn
Röda Berget fortsätter på veckotemat - Fas 3 och matchning mot arbetsmarknaden


Media:
SVT1, 2, AB1