26 april 2011

Försäkringskassan ifrågasätter arbetsskadadeIF Metall:

IF Metall har under det senaste året fått in ett antal fall där medlemmar, som på grund av arbetsskada uppbär livränta, plötsligt ifrågasätts av Försäkringskassan.
– De arbetsskadade i det här fallen drabbas hårt ekonomiskt och mår ofta väldigt dåligt, säger Annika Nilsson på IF Metalls arbetsmiljö- och försäkringsenhet.

En ... variant är att Försäkringskassan river upp ett gammalt beslut om livränta genom att en försäkringsläkare, återigen utan att träffa medlemmen, plötsligt anser att arbetsförmågan är större än vad den var när det ursprungliga beslutet togs trots att medlemmen fortfarande har samma besvär.

Ibland kan det också vara så att livräntan dras in när den som blivit arbetsskadad får ytterligare en diagnos.

Ofta gäller det här personer som haft livränta sedan lång tid tillbaka. Ibland beslutar Försäkringskassan till och med om att stora summor, ofta över 100 000 kronor, som medlemmen fått i livränta, ska betalas tillbaka.


I morgon kan du läsa vidare om problemet med indragen livränta. Då berättar en drabbad medlem sin historia på IF Metalls hemsida.


Mer info om Livränta finns på Försäkringskassans hemsida