16 april 2011

Arbetgivarna angriper fackliga krav - ”Byggda på revanschlusta”


Delar av Svenskt Näringsliv däribland vice ordföranden Christer Ågren skriver i en debatt artikel i DN, att "Facklig huggsexa får inte prägla årets avtalsrörelse". Topparna är rädda att en revanschlustan ska prägla avtalsrörelsen. De konstaterar:
  • "Det skulle vara förödande om de fackliga företrädarna ser avtalen 2010 som en parentes och baserar kraven 2011 och 2012 på ett revanschtänkande som bottnar i bristande realism i kraven i förra avtalsrörelsen."
  • "Det vore ett grundligt svek mot de grupper som ännu står utanför arbetsmarknaden och som, för att komma ut i solen, behöver en fortsatt jobbtillväxt skapad av en stark ekonomisk tillväxt."
Topparna har satt ribban för hur tonen kommer att vara under avtalsrörelsen. De börjar med i sin rubrik att citera någon, men vem citerar man. Man hävdar att det finns en revanschlustan bland de fackliga och vad grundar man det på? Som vanligt anklagas de fackliga för ansvarslöshet och bristande realism, mot bakgrund mot detta så har en av de undertecknade, Teknikföretagens VD en års lön som motsvara 41 gånger vad en industriarbetare tjänar.

De övriga lär nog inte tjäna så lite heller. LO´s rapport Makteliten vill ha mer visar topparna på allt annat än ansvar. Hur kan man i samma andetag begära mindre till de som tjänar minst och sedan argumentera högre lön för sig själv och resten av makteliten.

I denna anda fortsätter topparna att sjunga med sin främste företrädare Anders Borg att lönerna inte ska höjas så mycket, detta för att ungdomsarbetslösheten skulle då gå upp. Alliansen har halverat arbetsgivaravgiften för de under 25 år och det har inte gett ett enda jobb istället har arbetslösheten gått upp. Dessutom så visar att länder med högre löner över lag har lägre arbetslöshet, och verkligheten får väl anses övertrumfa teorin.

Med tanke på de senaste turerna runt bonusar och avgångsvederlag så undrar hur man då kan ställa krav på reallöneökningar när man själv tar ut bonusar som saknar motstycke. Märkligt!

Topparna har på ett klassiskt manér försökt skrämma upp opinionen till underkastelse. Med detta resonemang lär LO få det väldigt lätt i avtalsrörelsen, med hot kommer man inte långt.