13 mars 2011

Fas 3 - den oändliga historienRoger Jönsson skriver på sin blogg:
”Självklart ligger det i arbetskraftens intresse av att det finns väl fungerande socialförsäkringar i form av exempelvis sjukförsäkring och a-kassa. Dessa ska inte vara en grundförsäkring som de har utvecklats till att vara idag utan ska vara en försäkring som ger ett gott skydd.”
Just nu står alltför många utanför både a-kassa och sjukförsäkring. Så kan vi ju inte ha det. Det gagnar inte en marknadsekonomi att väldigt många människor inte kan konsumera när hyra och mat är betalt. Roger Jönsson skriver också
”Det ligger inte i arbetskraftens intresse av att sälja sin arbetskraft till ett för lågt pris”

När människor får leva tillräckligt länge på snudd på existensminimum, är man beredd att ta vilket lågavlönat jobb som helst. När man hamnat i den allra sista fasen i Jobb- och utvecklingsgarantin, det vill säga Fas3, då är man så pressad att man är villig att göra allt för att komma därifrån. Dessvärre är det få som lyckas.

Jönsson skriver vidare att
”Det finns i exempelvis i a-kassan ett krav på att man ska ta ett arbete om dess lön är 80 procent av det som fås i a-kassan. Det betyder att man kan få arbeta för 64 procent av sin tidigare lön. Ta vi bort bortre gränsen och nedtrappningen gör det att folk inte behöver tacka ja till löner som ligger mycket lägre än vad man hade innan.”
I Fas3 får de som inte varit med i a-kassan vända sig till socialkontoret och ansöka om försörjningsstöd. Skulle man då lyckas hitta ett arbete med en månadsinkomst på säg 14000 kr brutto, då tar man det, för att slippa den totala förnedringen med att vända ut och in på sig själv och sin familj. Detta är ett mycket fult sätt att hålla lönerna nere.

Detta är inget vi ska acceptera varken som arbetslösa eller som löntagare. Därför måste kampen fortsätta för att få bort Fas3, den bortre gränsen i sjukförsäkringen och göra det lättare att uppfylla ett nytt a-kassavillkor samt att se till så folk har råd att vara med i facket/a-kassan.

Bilden är gjord av Bengt Fredriksson, FASAN