11 mars 2011

Billy bokhylla är viktigare än personalen.


UNI och Handelsanställdas förbund har träffat IKEA med förhoppning att teckna ett globalt avtal. Man vill få IKEA att ta sitt sociala ansvar som arbetsgivare. Man vill att IKEA ska införa en uppförande kod som bla. garantera att man ska kunna bilda fackföreningar oavsett vilket land man verkar i, samt att det ska vara en rättighet att kunna gå med en fackförening.

Handels har vid flera tillfällen påpekat till IKEA att man bemöter de fackliga på olika sätt i olika länder. I Turkiet vittnar anställda om hot att organisera sig samt att man vägra skriva kollektivavtal. I USA har facklubbar och medlemmar utsatts för smutskastning och mobbing av IKEA´s ledning.

IKEA har ett globalt uppförande avtal med leverantör. Men mot sin egen personal vill man inte teckna, varför? Jo en komplex företags struktur säger man och att franchiseföretagare kan man inte bestämmer över. Konstigt! Varför har man då kontrollen över Billy bokhylla och resten av varumärket IKEA. Det IKEA gör är man inte ensamma om, många företag lånar gärna ut sitt varumärke men under väldigt strikta och rigorösa avtal, som reglerar minsta detalj om verksamhet, osv allt utom personalansvaret.

Har man ett varumärke som man lånar ut så ska man ta hela ansvaret tycker jag. UNI och Handels fortsätter att förhandla med IKEA och jag hoppas att IKEA tar sitt ansvar och skriver på avtalet