7 januari 2012

Ny forskning: otrygga anställningar dåligt för hälsanEn ny studie från Umeå universitet visar på ett samband mellan otrygga anställningar och ohälsa. Studien är en s.k. kohortstudie vilket innebär att en grupp människor med någonting gemensamt följts under en viss tid, i det här fallet handlar det om 1083 Luleåbor som gick i nionde klass 1981 vars livssituation följts upp upp vid fyra tillfällen sedan studien inleddes. För just den här studien (när man samlar in mycket data brukar man oftast utnyttja det till flera studier) var det personernas socioekonomiska status, arbetslivssituation och hälsotillstånd som undersöktes.
Det här är inte den första studien som undersökt sambandet mellan hälsa och otrygga anställningar men det är den första som tagit tidsaspekten på allvar genom att räkna samman hur lång tid en person i undersökningen varit otryggt anställd under en längre period (1996-2007) och relatera det till hälsotillståndet.
Resultatet av studien var att det finns ett starkt samband mellan otrygga anställningsförhållanden och psykisk ohälsa samt ett svagt samband mellan sådana anställningar och personens upplevda allmänna hälsotillstånd (d.v.s. människor med lång erfarenhet av otrygga anställningar skattade sin hälsa som något sämre än övriga undersökta personer). Den styrker alltså vad många nog anat; otrygga antällningar får människor att må dåligt.
MediaCreeper