19 december 2011

OECD kritiserar arbetskraftsinvandringsreformen på platsUtvärdering:
regeringens hemsida kan man idag läsa.
Migrationsminister Tobias Billström tar (idag kl 10.00) emot OECD:s utvärdering av den svenska arbetskraftsinvandringsreformen som överlämnas av Stefano Scarpetta, Head of Employment Analysis and Policy Division vid OECD.


Redan tidigare så har vi fått veta att den då opublicerade rappporten innehåller allvarlig kritik mot denna "reform"
Ekot:
Sverige har ett av de mest öppna systemen för arbetskraftsinvandring. Sedan 2008, då reglerna ändrades för dem som kommer hit från länder utanför EU för att jobba, har Migrationsverket beviljat nästan 47 000 arbetstillstånd.

OECD pekar på svagheter i kontrollen av arbetsvillkoren, som gör att personerna kan komma att utnyttjas. Migrationsverket kan idag inte göra mycket åt misstänkt fusk:


Förutom det allvarliga i att människor utnyttjas så fungerar dessutom inte den andra delen av reformen. Med etableringslotsar skulle nyanlända lotsas snabbare till att få jobb. Så har inte skett trots att stora summor går i ersättning till dessa etableringslotsar... vilket ofta är samma sorts företag som fungerat som jobbcoacher.
Mohammed Hassan Issa kom hit från Somalia och berättar:
Kontaktföretaget svarade inte på hans samtal, och det tog nästan två månader innan han fick till ett möte.

- Vi möttes några gånger, de sa att de skulle hjälpa mig att få ett jobb på McDonalds, men på McDonalds sa de att de inte visste någonting om det. När jag försökte få tag på etableringslotsen igen för att förklara situationen gick hon inte att nå, säger Mohammed Hassan Issa.

Reformen har en budget på 1,2 miljarder kronor om året, men knappt hälften av de pengarna har gått åt. Och av de 5550 personer som är inskrivna i programmet har bara 46 personer fått någon form av vanlig anställning.

Ersättningen till lotsarna är uppdelad i tre steg, en startersättning, en månadsersättning och en summa som betalas ut när den nyanlände fått jobb.


Så hur du än vänder dig så är det stor risk för att du utnyttjas som nyanländ.
MediaCreeper