14 december 2011

"Aktiv" arbetsmarknadspolitik i centrum - Men "sänkt restaurangmoms" bannlyst

Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström och Finansminister Anders Borg deltog på tisdagen på Omställningsdagen. Där höll Engström ett föredrag om regeringens arbetsmarknadspolitik. Deras satsning på 8 miljarder framhålls. Men något saknas. Borde inte den största delen av deras satsning få plats på den powerpoint-bild arbetsmarknadsministern använder samt på regeringens referat av dagen. Ingenstans nämns mantrat "sänkt restaurangmoms, är det inte lite underligt? Man har ju trots allt lagt drygt 5 av 8 miljarder på denna satsning.

Kanske är det för att det inte finns stöd i varken forskning eller andra länders erfarenhet att en sådan subventionering har gett några nya jobb.

Ekonomisk debatt nr 5 2011:
För att momssänkningar på restauranger och andra tjänster ska påverka efterfrågan på dessa tjänster krävs att konsumentpriserna sänks. I Finland övervältrades ungefär hälften av momssänkningen på frisörverksamhet på konsumentpriserna och ungefär en tredjedel av momssänkningen på restaurangtjänster gick till lägre priser. Resultaten för de finska frisörerna visar dock inte på någon utveckling mot ökad övervältring på konsumentpriserna under de 2,5 åren som följde efter momssänkningen.
MediaCreeper