29 augusti 2011

Skulle inte jobbskatteavdraget ge mer jobb Anders Borg?


Finansminister Anders Borg (M) har i dagarna suttit ute i Harpsund och diskuterat budget. Just i skrivande stund så presenterar han sina slutsatser. En av dem är att det nu måste till så kallade "tillfälliga efterfrågestimulanser". Det är naturligt att dessa hamnar på arbetsmarknadspolitiken vilket också går att läsa i SvD:s referat av Borg. (Någon förvånad att Svenska Dagbladet är i avsaknad av kritisk granskning utan snällt och lydigt bara refererar?)
- Det är naturligt att arbetsmarknadspolitiken nu skalas upp eftersom riskerna för att människor i fastnar i arbetslöshet ökar.

Men varför inte fler jobbskatteavdrag Borg? Det var ju det som utlovades ge mer jobb och ökad sysselsättning?
DN 2010-11-25
Jobbskatteavdraget har två syften: att få fler att söka arbete och fler att arbeta mer.

Utredarna förklarar hur det egentligen är tänkt.

MediaCreeper