30 mars 2011

Dålig arbetsmiljö finns överallt - även på ArkitekturmuséetLedningen har inte klarat av att kommunicera förändringarna vare sig internt eller externt. Det skapar en osäkerhet bland personalen. Många har valt att säga upp sig - andra får sparken
Kulturnyheterna:
På Arkitekturmuseet i Stockholm har 17 personer slutat varav åtta sagt upp sig under dom senaste två åren, sedan en ny chef tillträtt. Nu har museet stämts av en före detta anställd vars tjänst dragits in för att ersättas med en annan.

[...]

Lisen Garback erbjöd sig att under sin föräldrarledighet gå någon utbildning - men avvisades av arbetsgivaren.
Stämningen bland de anställda är minst sagt infekterad. En medarbetarundersökning som gjordes i november förra året visar att det psykiska ock sociala miljön blivit sämre och ligger under vad som anses vara acceptabelt.
Ledarna säger så här om uppsägning:

Arbetstagaren kan få företräde till fortsatt anställning genom en omplacering bara om han är kompetent eller har tillräckliga kvalifikationer för tjänsten. Det betyder att om arbetstagaren uppfyller de krav som arbetsgivaren skulle ställa upp vid en nyrekrytering på den aktuella tjänsten, så är arbetstagarens kvalifikationer tillräckliga. Arbetsgivaren får acceptera att arbetstagaren behöver en viss upplärningsperiod.
Får man säga upp en anställd som är barnledig? Vad säger lagen?

Om en arbetstagare som är föräldraledig enligt 4 eller 5 § eller helt ledig enligt 9 § föräldraledighetslagen (1995:584) sägs upp på grund av arbetsbrist, börjar uppsägningstiden löpa

- när arbetstagaren helt eller delvis återupptar arbetet, eller
- när arbetstagaren skulle ha återupptagit sitt arbete enligt den anmälan om föräldraledighet som gäller när uppsägningen sker. Lag (2008:564)

[...]

16 §
En arbetsgivare får inte missgynna en arbetssökande eller en arbetstagare av skäl som har samband med föräldraledighet enligt denna lag, när arbetsgivaren

2. beslutar om befordran eller tar ut en arbetstagare till utbildning för befordran,
4. beslutar om eller vidtar annan åtgärd som rör annan utbildning eller yrkesvägledning,
7. säger upp, avskedar, permitterar eller vidtar annan ingripande åtgärd mot en arbetstagare.
Förbudet gäller dock inte om olika villkor eller olika behandling är en nödvändig följd av ledigheten.
MediaCreeper