23 februari 2011

SAC hotar med strejk i tunnelbanan

Syndikalisterna har satt ett datum, 24:e februari. Det är arbetvillkoren man vill förändra:
”MTR [som sköter tunnelbanan] har i avtal med SL förbundit sig att alltid ha spärrlinjen bemannad. På grund av underbemanning och dålig tjänsteplanering leder detta ofta till att spärrvakterna inte kan besöka toaletten på arbetstid. Det finns även andra situationer när expeditören skulle behöva lämna kiosken, och det är en otroligt stressande arbetsmiljö om spärrlinjen ska vara stängd tills expeditören kommer tillbaka. Köerna blir längre och längre med arga resenärer som har bråttom till sitt tåg.”