14 januari 2011

Nu handlar arbetsmiljöforskningen mer om tjänstemän än om arbetare
Drygt hälften av alla forskningsprojekt som beviljades medel av FAS mellan 2008 och 2010 berör tjänstemän.Det meddelar TCO-tidningen


Forskningen om arbetsmiljö och hälsa på arbetsplatserna har traditionellt handlat om tunga lyft, kemiska hälsorisker, belastning och buller – utpräglade arbetarfrågor. Men under de senaste tre åren, 2008 – 2010, har antalet forskningsprojekt som berör tjänstemän passerat de som rör arbetare.


”Görs ett urval som gynnar forskning på tjänstemännens områden, på bekostnad av ”arbetarforskningen”?
– Nej, forskarna tittar främst på vilka problemområden som finns, oavsett yrkesgrupper. Har något försvunnit så är det forskning om inflytande och medbestämmande på arbetsplatserna. Gamla problem som buller (dagis) och tunga lyft finns kvar inom omsorgen och vården och berör både tjänstemän och arbetare, säger Kenneth Abrahamsson.”Jag ställer mig lite tveksam till detta med vilka problemområden som belyses.
Speciellt om man tänker på den granskning som Dagens Arbete gör där det avslöjas att

”–  Arbetsskadestatistiken görs bara för sysselsatta.
Arbetsförmedlingen, som anvisar praktikanterna till arbetsplatserna, vet inte hur många de skickar ut i olika branscher.”

Och trenden är genomgående. Alliansfritt Sverige berättar om statistiken för de utförsäkrade.


”Nu visar det sig att ingen vet hur ekonomin ser ut för de som utförsäkrats. Försäkringskassan har inte fått något regeringsuppdrag att följa denna utveckling. Slump?
Nu är det inte längre någon som vet hur de utförsäkrades ekonomi ser ut.

– Vi har valt att prioritera andra uppdrag vi har haft till regeringen bland annat. Vi har fokuserat på att följa hur många som har lämnat sjukförsäkringen och hur många som har gått över till Arbetsförmedlingen, säger Magdalena Brasch som är ansvarig för Försäkringskassans analyser.


Vilka fler områden är det man väljer att bortprioritera?
Det är till exempel 700 000 visstidsanställda på arbetsmarknaden. Därav många bemanningsanställda.
Hur bevakas och dokumenteras deras arbetsmiljö?
REKOMMENDERAS:
Storstad - Var kommer dina skattesänkningar ifrån? 

Många protesterar mot FAS 3 - TV4 playNetroots med flera om gårdagens utmärkta seminarium om S framtid.